współpraca

Portal iProgramujesz.pl powstał w celu popularyzacji zagadnień związanych z programowaniem, zwłaszcza programowaniem baz i hurtowni danych, a także tworzeniem systemów informatycznych do inteligentnego przetwarzania danych.

Właściciel portalu iProgramujesz.pl posiada duże doświadczenie i wiedzę w dziedzinie inteligentnego przetwarzania danych, zwłaszcza w zakresie inteligencji obliczeniowej (w tym algorytmów ewolucyjnych, sieci neuronowych i uczenia maszynowego), w zakresie eksploracji danych (w tym grupowania i klasyfikacji danych, także danych wysokowymiarowych, szeregów czasowych i danych multimedialnych), w zakresie tworzenia systemów inteligentnych, systemów wczesnego ostrzegania i systemów wspomagania decyzji, jak również w zakresie baz i hurtowni danych.

Współpraca

Możliwość współpracy zależy od szczegółów konkretnego projektu. Preferowaną formą współpracy jest umowa o dzieło, a dokładne warunki współpracy zależą od specyfiki zadań do wykonania. Orientacyjne stawki określa poniższy cennik.

Stawki

Stawki mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

1. Konsultacje specjalistyczne, naukowe i techniczne (w języku polskim, angielskim lub francuskim): 150 – 300 zł/h.
2. Konsultacje specjalistyczne, badawcze i rozwojowe (w języku polskim, angielskim lub francuskim): 200 – 400 zł/h.
3. Sporządzanie ekspertyz i opinii specjalistycznych (w języku polskim, angielskim lub francuskim): 150 – 300 zł/h.
4. Prowadzenie specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów (w języku polskim, angielskim lub francuskim): 100 – 200 zł/h.
5. Przygotowywanie materiałów do specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów (w języku polskim, angielskim lub francuskim): 100 – 200 zł/h.
6. Udział w realizacji badawczych i naukowych projektów informatycznych realizowanych przez instytucje naukowe (prace badawcze i naukowe): 100 – 400 zł/h.
7. Udział w realizacji innowacyjnych projektów informatycznych (prace naukowe i techniczne: algorytmiczne, projektowe lub konsultacyjne, bez prac programistycznych): 150 – 300 zł/h.
8. Udział w realizacji innowacyjnych projektów informatycznych (prace badawcze i rozwojowe: algorytmiczne, projektowe lub konsultacyjne, bez prac programistycznych): 200 – 400 zł/h.
9. Opracowywanie specyfikacji innowacyjnych elementów projektów informatycznych (prace konceptualne): w zależności od złożoności zadania, zwykle ok. 10-15% wartości projektu.
10. Opracowywanie dokumentacji prac badawczych i naukowych (w języku polskim, angielskim lub francuskim): 100 – 200 zł/h.
11. Zarządzanie zespołem realizującym innowacyjny projekt informatyczny (w zakresie prac badawczych i naukowych): w zależności od złożoności zadania i wielkości zespołu.
12. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na zleceniodawcę: w zależności od złożoności zadania.

Kontakt

Instytucje zainteresowane współpracą proszę o kontakt emailem na adres info (at) iprogramujesz (kropka) pl.