Środowisko programistyczne Eclipse

W tym artykule przedstawiam kilka podstawowych wskazówek dla początkujących programistów języka Java dotyczących środowiska programistycznego Eclipse.

Środowisko Eclipse

Popularnym środowiskiem do programowania w języku Java jest Eclipse. Jest to zintegrowane środowisko programowania (Integrated Development Environment, IDE) umożliwiające wygodne pisanie kodu programu, jego uruchamianie, debuggowanie i testowanie. Eclipse pozwala także na instalację dodatkowych wtyczek umożliwiających m.in. współpracę z systemami kontroli wersji, takimi jak CVS, SVN czy GitHub, wygodne łączenie się z serwerami baz danych, przeglądanie ich zawartości i wykonywanie na nich operacji, w tym instrukcji SQL, szybkie łączenie się z serwerami aplikacji i publikowanie tam pisanych programów oraz wiele innych funkcjonalności.

Jak zainstalować Eclipse ?

Przed instalacją samego środowiska Eclipse należy upewnić się czy na komputerze jest już zainstalowany pakiet oprogramowania Java Development Kit Standard Edition (JDK SE). Można bezpłatnie pobrać go ze strony http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html w wersji odpowiedniej dla posiadanego systemu operacyjnego i zainstalować na komputerze.

Środowisko programistyczne Eclipse można bezpłatnie pobrać ze strony https://eclipse.org/downloads/ w wersji dla linuksa lub Windows. Eclipse nie wymaga instalacji, wystarczy pobrany plik .zip rozpakować w dowolnym miejscu i uruchomić plik eclipse (w linuksie) lub eclipse.exe (w Windows). Jeśli JDK SE zostało prawidłowo zainstalowane, Eclipse powinien wystartować bez problemów.

Jak skonfigurować Eclipse ?

Jeśli Eclipse nie uruchomił się prawidłowo, należy sprawdzić poprawność instalacji pakietu oprogramowania Java Development Kit Standard Edition. Eclipse może wymagać definicji zmiennej środowiskowej JAVA_HOME, która powinna określać położenie JDK SE (na przykład JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_31). W linuksie można ją ustawić w terminalu w linii komend, a w Windows przez Panel Sterowania – System – Zaawansowane ustawienia systemu – Zaawansowane – Zmienne środowiskowe – Zmienne systemowe. W przypadku poważniejszych problemów konieczna może okazać się lektura dokumentacji Eclipse dostępnej na stronie http://help.eclipse.org/luna/index.jsp.

Przykładowa konfiguracja Eclipse

W przykładach opisanych na tym portalu używam następującej konfiguracji Eclipse:

    JDK SE 1.8.0_31
    Eclipse Luna Service Release 1a (4.4.1)

Tutorial01_01

Instalacja Eclipse – krok po kroku

Podsumowując, przygotowanie środowiska programistycznego to dwie czynności:

1. Instalacja Java Development Kit Standard Edition (JDK SE)

Pobieramy JDE SE ze strony http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html wybierając wersję dla linuksa lub Windows i zainstalujemy na komputerze.

2. Instalacja Eclipse

Pobieramy Eclipse ze strony https://eclipse.org/downloads/ wybierając wersję odpowiadającą naszemu systemowi operacyjnemu i rozpakowujemy w dowolnym miejscu.

3. Uruchomienie Eclipse

Uruchamiamy plik eclipse (w linuksie) lub eclipse.exe (w Windows).