Kurs Hibernate – część 3 – Binary Large Object Block (BLOB)

Zapraszam na szybki kurs Hibernate. Wspólnie stworzymy cztery proste aplikacje bazodanowe w języku Java wykorzystujące mapowanie obiektowo-relacyjne (Object-Relational Mapping, ORM) za pomocą frameworku Hibernate. W trzeciej części kursu Hibernate zapisywanie bloków dużych obiektów binarnych.
Czytaj dalej Kurs Hibernate – część 3 – Binary Large Object Block (BLOB)

Kurs Hibernate – część 2

Zapraszam na szybki kurs Hibernate. Wspólnie stworzymy cztery proste aplikacje bazodanowe w języku Java wykorzystujące mapowanie obiektowo-relacyjne (Object-Relational Mapping, ORM) za pomocą frameworku Hibernate. W drugiej części kursu Hibernate mapowanie relacji między obiektami języka Java na tabele w bazie danych.
Czytaj dalej Kurs Hibernate – część 2

Kurs Hibernate – część 1

Zapraszam na szybki kurs Hibernate. Wspólnie stworzymy cztery proste aplikacje bazodanowe w języku Java wykorzystujące mapowanie obiektowo-relacyjne (Object-Relational Mapping, ORM) za pomocą frameworku Hibernate. W pierwszej części kursu Hibernate mapowanie obiektów języka Java na tabele w bazie danych.
Czytaj dalej Kurs Hibernate – część 1

Eclipse – import projektu z plikiem budowania Ant

Przedstawiam prostą metodę konfigurowania projektów w Eclipse przy wykorzystaniu programu Ant. Wykorzystanie Apache Ant w Eclipse pozwala na łatwe przenoszenie projektów z jednego środowiska do drugiego bez konieczności ręcznego konfigurowania ich w Eclipse. Na przykładzie prostej aplikacji bazodanowej z JDBC (z mojego kursu JDBC) pokazuję dokładnie import projektu z plikiem budowania programu Ant do Eclipse.
Czytaj dalej Eclipse – import projektu z plikiem budowania Ant

Hibernate dla początkujących – prosta aplikacja bazodanowa

W tym artykule przedstawiam Hibernate dla początkujących programistów języka Java. Hibernate to bardzo popularne podejście do programowania aplikacji bazodanowych w języku Java wykorzystujące mapowanie obiektowo-relacyjne (Object-Relational Mapping, ORM). Jest to naturalna kontynuacja podstawowego podejście do programowania aplikacji bazodanowych opartego na wykorzystaniu interfejsu Java DataBase Connectivity (JDBC).
Czytaj dalej Hibernate dla początkujących – prosta aplikacja bazodanowa